´╗┐

Collecten

Bij de uitgang worden 3 collecten gehouden. 1 voor de diaconie, 1 voor de kerkvoogdij en 1 extra collecte voor wekelijks een ander doel.

U kunt uw collectegeld ook over maken op de rekeningen van diaconie en kerkvoogdij:

Diaconie:  NL 72 RABO 0303 0333 55 t.n.v. Diakonie HHG Sint-Maartensdijk
Kerkvoogdij:  NL 10 RABO 0362 6466 94 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Sint-Maartensdijk
Zendingsbusjes: zie betaalgegevens op https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/giften/uw-steun

De Hersteld Hervormde Kerk heeft ANBI status; al uw giften via de bank zijn aftrekbaar van de belasting binnen de door de belastingdienst gestelde regels.

We danken bij voorbaat iedereen van wie we een bijdrage mogen ontvangen.

U bevindt zich hier: Home Eredienst Collecten

Voor het correct functioneren van deze website worden cookies gebruikt.