´╗┐

Welkom bij de gemeente van de Maartenskerk

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk.

Op deze website vindt u informatie over de erediensten, de agenda, en contactinformatie van onze gemeente en de verenigingen.

We nodigen u in het bijzonder van harte uit in onze kerkdiensten!
meekijkenKlik hier voor meeluisteren of meekijken met erediensten.

Op elke zaterdagmorgen is de kerk open van 11.00 tot 12.00 voor bezichtiging, bezinning, gesprek en gebed.

laden...


Wilt u meer weten? Wilt u een gesprek? Wilt u een Bijbel, of hebt u interesse voor onze eenvoudige basiscursus over de Bijbel? U kunt reageren via het contactformulier of telefonisch.

KalenderKalender 2020/2021

De activiteitenkalender 2021-2022 is beschikbaar en is bij de kerkbode verspreid. De online kalender is ook bijgewerkt.

Aanpassing kerkdiensten

Kanselbijbel 2Vanwege de corona situatie vragen we u om zich aan te melden voor het bijwonen van de kerkdiensten. Gemeenteleden krijgen een aanmeldlink per email. Anderen kunnen zich opgeven via onze contactpagina. U kunt de diensten ook op afstand volgen middels kerktelefoon, scanner, kerkfoon of video, zie Eredienst - uitzending en opname.

In de kerkdiensten geldt een gezondheidscheck bij binnenkomst, en de 1,5 meter maatregel tussen gezinnen wordt gehandhaafd. Bij het in-en uitgaan van de kerk is het afstand houden nog steeds van belang en daar wordt actief op toegezien. Ook wordt gebouw Calvijn gebruikt voor het bijwonen van de eredienst via een scherm. Zie verder de opgestelde richtlijn op basis van het vastgestelde protocol.

Het verenigingswerk vindt plaats binnen de richtlijnen van het RIVM.

Collecten

collectezakkenOok de komende tijd zullen we nog geen collecten houden in de diensten en bij de uitgang. We willen u vragen om uw collectegeld over te (blijven) maken op de rekeningen van diaconie en kerkvoogdij:

Diaconie:  NL 72 RABO 0303 0333 55 t.n.v. Diakonie HHG Sint-Maartensdijk
Kerkvoogdij:  NL 10 RABO 0362 6466 94 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Sint-Maartensdijk
Zendingsbusjes: zie betaalgegevens op https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/giften/uw-steun

De Hersteld Hervormde Kerk heeft ANBI status; al uw giften via de bank zijn aftrekbaar van de belasting binnen de door de belastingdienst gestelde regels.

We danken iedereen die op deze manier al bijdragen heeft gegeven.

 

Onze gemeente maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk.

U bevindt zich hier: Home

Voor het correct functioneren van deze website worden cookies gebruikt.